iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Der Einfluss obersorbischer Lexik auf die niedersorbische Schriftsprache : ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der niedersorbischen Schriftsprache
Author/editor: Anja Pohontsch
Publication place: Bautzen
Publisher: Domowina-Verl.
Year: 2002
Pages: 368 s.
Note: Bibliogr.
Languages: ger
Abstract: Pśeglěd wó wuwiśu dolnoserbskeje pisneje rěcy, wó procowanjach pśibliženja górno- a dolnoserbšćiny a wó źěłabnosći Dolnoserbskeje rěcneje komisije. W srjejźišću monografije stoj analyza górnoserbskich požyconkow, kótarež su se we wubranem korpusu mjazy 1848 a 1995 namakali. Wopisuju se motowacije a zawiny górnoserbskego wobwliwowanja, cas mócnego a słabšego wliwa ako teke procowanja Dolnoserbow wó rěcnu kulturu. (AP)
Author headings:
au. Pohončowa, Anja [Show]
Keywords: 19-20 w., język dolnołużycki, język górnołużycki, leksykologia, słownictwo, wpływ językowy
Tags:
Classification:
7.6. Sorb Group. Lexicology [Show]
Inbound references:
Recenzja: FASKA Helmut .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2004 [Show]
Recenzja: STONE Gerald .- "The Slavonic and East European Review" 2003 [Show]
Recenzja: LEWASZKIEWICZ Tadeusz .- "Slavia Occidentalis" 2008 [Show]
Polemika: PETRIK Horst: Quo vadis, dolnoserbšćina? .- "Rozhlad : serbski kulturny časopis" 2003 [Show]