iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Izbrana vprašanja staropoljske in staroslovenske leksikografije : Jan Mączyński 1564 - Matija Kastelec 1680
Author/editor: Leszek Moszyński ; iz poljščine prevedel Niko Jež
Published in: Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede [Show]
Journal issue: 1999 Letn. 47 št. 1
Pages: 109-121
Languages: slv
Abstract: Slovarji: M. Kastelec, G. Vorenc "Dictionarium Latino-Carniolicum" (1680-1710) in J. Mączyński "Lexicon Latino-Polonicum ex optimis Latinae linguae scriptoribus concinnatum" (1564). (Kra)
Author headings:
au. Moszyński, Leszek [Show]
tł. Jež, Niko [Show]
Keywords: analiza porównawcza, "Dictionarium Latino-Carniolicum", historia języka, język polski, język słoweński, Kastelec Matija (1620-1688), leksykografia, "Lexicon Latino-Polonicum ex optimis Latinae linguae scriptoribus concinnatum", Mączyński Jan (1520?-1584?), słownictwo, Vorenc Gregor (1659?-1730)
Tags:
Classification:
1.4. General part. Lexicology [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]
5.6.1. Slovenian. History of lexicon [Show]
5.6.4. Slovenian. Lexicography [Show]
8.2.6.1. Polish. History of lexicon [Show]
8.2.6.4. Polish. Lexicography [Show]
Inbound references:
Recenzja: OREL Irena .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1999 [Show]
Personal subject heading:
Mączyński, Jan [Show]
Vorenc, Gregor [Show]
Kastelec, Matija [Show]