iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Moszyński
Given names: Leszek
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Moszyński Leszek [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor MOSZYŃSKI Leszek .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2003 [Recenzja pracy: Трескавечки еухолoгиум .- Прилеп, 2001] Journal article [Show]
autor MOSZYŃSKI Leszek .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2003 [Recenzja pracy: Евангелие от Иоанна в славянской традиции = Evangelium secundum Ioannem .- Санкт-Петербург, 1998] Journal article [Show]
autor MOSZYŃSKI Leszek .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 1997 [Recenzja pracy: Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije = Lexicon linguae Slavonicae redactionis Croaticae = Slovesa knig' slovenskih' ezikom' hr'vatskim' angliiskim' gr'čskim' i latinskim' skazaema .- 1 : Uvod .- Zagreb, 1991, Recenzja pracy: Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije = Lexicon linguae Slavonicae redactionis Croaticae = Slovesa knig' slovenskih' ezikom' hr'vatskim' angliiskim' gr'čskim' i latinskim' skazaema .- 2 : А-Антиохиискь .- Zagreb, 1992] Journal article [Show]
autor MOSZYŃSKI Leszek .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 1998 [Recenzja pracy: PREMK Francka: Korenine slovenskih psalmov .- Ljubljana, 1992] Journal article [Show]
autor MOSZYŃSKI Leszek .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 1998 [Recenzja pracy: SHIN Wootae: Падежната система в среднобългарския превод на "Манасиевата хроника" .- София, 1996] Journal article [Show]
autor MOSZYŃSKI Leszek .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 1998 [Recenzja pracy: "Струмички (Македонски) апостол" : кирилски споменик од XIII век = "Strumica (Makedonian) Apostle" : a Cyrylic Monument from the XIII Century .- Скопje, 1990] Journal article [Show]
autor MOSZYŃSKI Leszek .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 1998 [Recenzja pracy: Psalterii Sinaitici pars nova : monasterii S. Catharinae codex slav. 2/N .- Wien, 1997] Journal article [Show]
autor MOSZYŃSKI Leszek .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2001 [Recenzja pracy: Старобългарският превод на Стария Завет .- Т. 1 : Книга за дванадесетте пророци с тълкования = The Old Bulgarian Translation of the Old Testament .- Vol. 1 : Book of the Twelve Prophets with Comentaries .- София, 1998] Journal article [Show]
autor MOSZYŃSKI Leszek .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2001 [Recenzja pracy: MIOVSKI Mito: "Хлудов паримејник" : лингвистичка анализа .- Скопје, 1996] Journal article [Show]
autor MOSZYŃSKI Leszek: Autorytet Cyryla i Metodego a stała rewizja ich przekładu Ewangelii .- Łódź, 2003 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 55 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6 [ Next >> (2) ] [ Last >| (6) ]

Related documents

Description Type Actions
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Leszek Moszyński (1928-2006) .- "Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie" 2006 Journal article [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Moje lata gdańskie (1964-1998) .- Gdańsk, 1998 Book article [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Moje lata toruńskie (1955-1973) .- Gdańsk, 1998 Book article [Show]
ZAGÓRSKI Zygmunt: Profesor Leszek Moszyński .- "Slavia Occidentalis" 2006 Journal article [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Profesor Leszek Moszyński (1928-2006) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2006 Journal article [Show]
Stan slawistyki w Polsce .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
Tematy : księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Leszka Moszyńskiego .- Gdańsk, 1998 Book [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Wspomnienie o Leszku Moszyńskim .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2008 Journal article [Show]
Wykaz publikacji profesora Leszka Moszyńskiego .- Gdańsk, 1998 Book article [Show]
WĄTRÓBSKA Halina, ZIEWIEC Ewa: "Zabytki fryzyńskie" i wczesne dzieje języków słowiańskich .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2008 Journal article [Show]