iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: К построению фразеологического идеографического словаря : на материале белорусского, польского и русского языков
Author/editor: Анатолий С. Аксамитов
Published in: Frazeografia słowiańska : księga pamiątkowa poświęcona prof. dr hab. Halinie A. Lilicz .- Opole, 2001 [Show]
Pages: 71-78
Languages: rus
Author headings:
au. Aksamìtaŭ, Anatol' [Show]
Keywords: frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), hasło słownikowe, ideografia, język białoruski, język polski, język rosyjski, słownik frazeologiczny, słownik ideograficzny
Tags:
Classification:
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]
9.3.6.5. Belorussian. Phraseology [Show]
9.3.6. Belorussian. Lexicology [Show]
8.2.6.5. Polish. Phraseology [Show]
8.2.6. Polish. Lexicology [Show]
9.2.6.5. Russian. Phraseology [Show]
9.2.6. Russian. Lexicology [Show]