iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Семантический анализ некоторых польско-русских межъязыковых соответствий
Author/editor: Barbara Odrobińska-Dudek
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2001 R. 50 nr 3
Pages: 431-452
Languages: pol
Comments: Исторический и семантический анализ соответствий: беседа - biesiada, покой - pokój, утро - jutro. (HK)
Author headings:
au. Odrobińska-Dudek, Barbara [Show]
Keywords: historia języka, homonimia międzyjęzykowa, język polski, język rosyjski, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych)
Tags:
Classification:
1.4.1. General part. Lexicology. Contrastive studies [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.6.1. Polish. History of lexicon [Show]
9.2.6.1. Russian. History of lexicon [Show]