iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Mittelalterliche Grenzbeschreibungen und Siedlungsnamen als Quellen der Gewässernamenforschung : mit Beispielen aus dem Mulde-Chemnitz-Gebiet
Author/editor: Hans Walther
Published in: Namen im Text und Sprachkontakt : Karlheinz Hengst gewidmet .- Leipzig, 1999 [Show]
Pages: 267-283
Languages: ger
Abstract: Awtor podawa přehlad wo wuznamje srjedźowěkowskich wopisowanjow hranicow za sfiksowanje starych městnych a wódnych mjenow; přikłady su z něhdyšeho zapadneho staroserbskeho terena wokoło Kamjenicy. (AP)
Author headings:
au. Walther, Hans [Show]
Keywords: historia języka, hydronim, języki łużyckie, onomastyka 1 (zbiór nazw własnych), toponim
Tags:
Classification:
1.3. General part. Regional problems [Show]
6.2.7.2. Slovak. Toponymy [Show]