iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Русская речь 1990-х : современная Россия в языковом отображении
Author/editor: В. Шапошников
Publication place: Москва
Publisher: Московская ассоциация лингвистов-практиков
Year: 1998
Pages: 243 s.
Note: Bibliogr.
Languages: rus
Abstract: Исследованы изменения на всех уровнях языка, главным образом грамматические и лексические (лексико-семантические). Рассмотрены социолингвистические факторы употребления той или иной формы, варианта, произношения, как: уровень образования и культуры, престижность и мода. Указано тесное соположение пространств литературной и нелитературной речи. Присутствие в литературных сферах ранее нелегитимых сфер, включение литературных элементов в нелитературные сферы. (Kar)
Author headings:
au. Šapošnikov, Vladimir Nikolaevič [Show]
Keywords: artykulacja, fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy), frazeologizm, język literacki, język rosyjski, językowy obraz świata, leksem, morfologia 1 (budowa i odmiana wyrazów), norma literacka, połączenie wyrazowe, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), słownictwo, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), socjolingwistyka, styl, wariantywność, zmiana językowa
Tags:
Classification:
9.2.1. Russian. Modern literary language [Show]
9.2.1.1. Russian. Phonetics. Phonology [Show]
9.2.1.2. Russian. Morphology. Morphonology [Show]
9.2.1.3. Russian. Word-formation [Show]
9.2.1.6. Russian. Stylistics [Show]
9.2.4. Russian. Sociolinguistics [Show]
9.2.6. Russian. Lexicology [Show]
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]
9.2.6.5. Russian. Phraseology [Show]