iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Apelatywne mikrotoponimy w "Diariuszu", dokumencie opisującym granicę między województwem witebskim i Rosją (1766-67 r.)
Author/editor: Teresa Friedelówna
Published in: Acta Baltico-Slavica [Show]
Journal issue: 1999 24
Pages: 219-227
Languages: pol
Abstract: Materiał leksykalny pochodzi z przedruku oryginalnego rękopisu. Wskazuje się, że pomimo jego licznych niedokładności i omyłek może stanowić cenne źródło, tym bardziej że zachowało się dokładne datowanie i lokalizacja dokumentu. W dokumencie dają się zauważyć dwa style językowe - kancelaryjny, przesycony wpływami łacińskimi, oraz potoczny, wykorzystywany przy opisie lokalnej topografii. Przedstawiono słownictwo służące do opisu hydronimów, nazw gruntów, terenów zadrzewionych i nieużytków, którymi przebiegała granica. Autorka wysnuwa wniosek, że analizowany materiał świadczy o rozpoczynającym się krzepnięciu polszczyzny na tych terenach oraz o wysokiej świadomości językowej autorów dokumentu. (MF)
Author headings:
au. Friedelówna, Teresa [Show]
Keywords: 18 w. (druga połowa), historia języka, język polski, nazwa terenowa, słownictwo, Witebsk (region)
Tags:
Classification:
8.2.7.2. Polish. Toponymy [Show]
8.2.6.1. Polish. History of lexicon [Show]