iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim : prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi
Author/editor: pod red. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej i Wandy Szulowskiej
Publication place: Warszawa
Publisher: "Semper"
Year: 2000
Pages: 315 s.
Languages: ger, pol, ukr
Abstract: Referaty przygotowane na konferencję zorganizowaną dla uczczenia 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej J. Riegera. Warszawa, 4-6 listopada 1999 r. (HK)
Author headings:
rd. Wolnicz-Pawłowska, Ewa [Show]
rd. Szulowska, Wanda [Show]
Keywords: 1999 r., historia języka, język polski, kontakty językowe, "Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim", księga pamiątkowa, materiały konferencyjne, Rieger Janusz (1934-), Warszawa
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.6.3. Festschriften [Show]
8.2.2. Polish. History of language [Show]
8.2.3. Polish. Dialectology [Show]
Personal subject heading:
Rieger, Janusz [Show]
Articles:
LESZCZYŃSKI Zenon: Aktualny zachodni zasięg nazw miejscowych typu Aleksicze, Klimkowicze, Krywiatycze .- Warszawa, 2000 [Show]
Bibliografia prac naukowych Janusza Riegera .- Warszawa, 2000 [Show]
DZIĘGIEL Ewa: Dawne a pochylone w kilku gwarach południowokresowych .- Warszawa, 2000 [Show]
CZOPEK-KOPCIUCH Barbara: Elementy niemieckie w nazewnictwie miejscowym Polski południowo-wschodniej .- Warszawa, 2000 [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Formy wschodniosłowiańskie w średniowiecznych przezwiskach .- Warszawa, 2000 [Show]
DUMA Jerzy: Jak odczytać nazwę rzeki Wełna? .- Warszawa, 2000 [Show]
ANAN'EVA Natalija Evgen'evna: Jeszcze raz w sprawie "Atlasu kresowych gwar polskich" : mapa 'nietoperza' .- Warszawa, 2000 [Show]
ZIELIŃSKA Anna: Język polski na Litwie Kowieńskiej dawniej i dziś .- Warszawa, 2000 [Show]
KAZLOŬSKAJA-DODA Jadvìga: Język polski napisów cmentarnych z Białorusi środkowej (rejon dzierżyński) .- Warszawa, 2000 [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Językowe wpływy niemieckie w Karpatach .- 2 : W V tomie OKDA .- Warszawa, 2000 [Show]
DULEWICZOWA Irena: Kresowość jako pojęcie kulturowe .- Warszawa, 2000 [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Nazwa plemienna Lupiglaa i nazwa miejscowa Głupie Głowy .- Warszawa, 2000 [Show]
SZULOWSKA Wanda: Nazwiska na -ic/-icz wśród studentów Akademii Zamojskiej (1595-1781) .- Warszawa, 2000 [Show]
UDOLPH Jürgen: Der niedersächsische Ortsname Dolgen .- Warszawa, 2000 [Show]
WALCZAK Bogdan: Niektóre leksykalne rara et curiosa w "Dziennikach" Stanisława Niezabitowskiego .- Warszawa, 2000 [Show]
ŁESIÓW Michał: Nowe nazwy województw w III Rzeczypospolitej .- Warszawa, 2000 [Show]
RUDOLF-ZIÓŁKOWSKA Elżbieta: O języku polskim w "Słowniku polsko-ukraińskim" E. Hrycaka i K. Kisielewskiego .- Warszawa, 2000 [Show]
OGOLENKO Marina: Odmiana czasownika w polskiej gwarze wsi Słobódka Krasiłowska na Podolu : czas teraźniejszy .- Warszawa, 2000 [Show]
PLUSKOTA Teresa: Polonizacja nazw miejscowych ziem ruskich Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku : w źródłach polskich .- Warszawa, 2000 [Show]
VAKULENKO Sergìj, PÌDDUBNA Vìktorìja: Polonizmy w ukraińskim słownictwie "galicyjskim" według "Słownika ukraińsko-włoskiego" Jewhena Onackiego .- Warszawa, 2000 [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Polskie dialektalne posėḱel 'duży młot' : z rozważań nad charakterem kontaktów językowych .- Warszawa, 2000 [Show]
FAŁOWSKI Adam: Polskojęzyczna poezja ukraińska XVI-XVIII w. - uwagi o słownictwie .- Warszawa, 2000 [Show]
HOLVOET Axel: Reflexiva typu słowiańskiego w pewnej gwarze górnołotewskiej .- Warszawa, 2000 [Show]
NEPOP Lidia: Słownictwo polskiej gwary wsi Burtyn na Podolu .- Warszawa, 2000 [Show]
KARPLUK Maria: Staroruski gród Plěsnьskъ .- Warszawa, 2000 [Show]
RUDNICKI Sergiusz: Stopień znajomości i sfery funkcjonowania języka polskiego we wsi Nowy Zawód na południowej Żytomierszczyźnie .- Warszawa, 2000 [Show]
SAWANIEWSKA-MOCHOWA Zofia: Świat jeden, ale nie jednolity, czyli o zróżnicowaniu socjalnym polszczyzny kowieńskiej .- Warszawa, 2000 [Show]
CZYŻEWSKI Feliks: Uwagi o fleksji rzeczowników w gwarach ukraińskich południowego Podlasia : na przykładzie gwary wsi Horodyszcze w b. woj. bialskopodlaskim .- Warszawa, 2000 [Show]
OSTAPČUK Oksana Aleksandrovna: Uwagi o języku inteligencji polskiej w warunkach zanikania polszczyzny .- Warszawa, 2000 [Show]
CECHOSZ Iwona: Uwagi o języku polskim w Felsztynie na Podolu .- Warszawa, 2000 [Show]
PACAN Beata: Wpływ języka rosyjskiego i ukraińskiego na polszczyznę inteligencji lwowskiej pokolenia powojennego .- Warszawa, 2000 [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa, BORKOWSKA Małgorzata: Z dziejów imiennictwa ormiańskiego w Polsce : imiona ormiańskich benedyktynek we Lwowie .- Warszawa, 2000 [Show]
MAKARSKI Władysław: Z toponimii i hydronimii łemkowskiej : Pielnia .- Warszawa, 2000 [Show]
WITKOWSKI Wiesław: Zapożyczenia z polskiego w rosyjskiej terminologii medycznej .- Warszawa, 2000 [Show]
RYMUT Kazimierz: Ze studiów nad nazwami osobowymi Żydów polskich : Mojżesz - Mojsiej - mosiek .- Warszawa, 2000 [Show]
ČERNIŠ Tetjana Oleksandrìvna: До питання про розвиток псл. *пекть у слов'янських мовах та дiалектах .- Warszawa, 2000 [Show]
LAZARENKO Olesja Mikolaïvna: Залишки польськоï мови в околицях Бiлоï Церкви на Киïвщинi .- Warszawa, 2000 [Show]
DZENDZELÌVS'KIJ Josip Oleksìjovič: Кiлька карпатсько-балканських паралелей .- Warszawa, 2000 [Show]