iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Polszczyzna północno-wschodnia .- 2
Author/editor: pod red. Bogusława Nowowiejskiego
Publication place: Białystok
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku
Year: 1999
Pages: 320 s.
Languages: pol, etc.
Author headings:
rd. Nowowiejski, Bogusław [Show]
Keywords: Białystok (region), język białoruski, język polski, Kresy Północno-Wschodnie
Tags:
Classification:
8.2.3. Polish. Dialectology [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
Articles:
CZYŻEWSKI Feliks: Bilingwizm na obszarze wschodniej Lubelszczyzny : stan historyczny i współczesny .- Białystok, 1999 [Show]
VALČÁKOVÁ Pavla: České a slovenské názvy prejtů a výrobků jimi plněných .- Białystok, 1999 [Show]
KIETLIŃSKA Katarzyna: Formant -izm/-yzm w "Słowniku wileńskim" .- Białystok, 1999 [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Imię jako element nazwy osobowej szlachty drohickiej w XVI w. .- Białystok, 1999 [Show]
NOWOWIEJSKI Bogusław: Język polski Białostocczyzny - odmiana polszczyzny kresowej? .- Białystok, 1999 [Show]
DACEWICZ Leonarda: Nazwy osobowe z sufiksem -uk/-czuk w historycznej antroponimii Białostocczyzny .- Białystok, 1999 [Show]
SOKÓLSKA Urszula: Składnia siedemnastowiecznej polszczyzny Kresów północno-wschodnich .- Białystok, 1999 [Show]
SĘDZIAK Henryka: Składnia zdania złożonego w łomżyńskich tekstach gwarowych .- Białystok, 1999 [Show]
WALCZAK Bogdan: Zapożyczenia leksykalne : teoria i metodologia badań .- Białystok, 1999 [Show]
CIBOROWSKA Anetta Bogusława: Zapożyczenia z języka rosyjskiego w poradniku Aleksandra Walickiego .- Białystok, 1999 [Show]
HANDKE Kwiryna: Zjawiska konserwatyzmu językowego w tekstach polskich książek kucharskich .- Białystok, 1999 [Show]
VYGONNAJA Lìlìja: Да ўзаемадзеяння дыялектнага i лiтаратурнага маўлення .- Białystok, 1999 [Show]
ARAŠONKAVA Ganna: Пра назвы аднагадовага жарабяці ў беларускіх гаворках .- Białystok, 1999 [Show]
VOJTENKO Anastasija Filimonovna: Работа по изучению лексики говоров Подмосковья .- Białystok, 1999 [Show]
KRYVÌCKÌ Aljaksandr: Рэгiянальныя моўныя з'явы i iх лiнгвагeаграфiчная стратыфiкацыя .- Białystok, 1999 [Show]