iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje : zbornik referatov s posvetovanja o slovenskem naravoslovno-tehničnem izrazju : Ljubljana, 22.-23. maja 1997
Author/editor: zbr. in ur. Marjeta Humar
Publication place: Ljubljana
Publisher: Založba ZRC
Year: 1998
Pages: 229 s.
Languages: slv
Author headings:
rd. Humar, Marjeta [Show]
op. Humar, Marjeta [Show]
Keywords: 1997 r., język słoweński, Lublana, materiały konferencyjne, "Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje", słownictwo, terminologia 1 (zbiór terminów)
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
5.6.3. Slovenian. Terminology [Show]
Articles:
VUČKO Mole Simona: Anatomsko-terapevtsko-kemijska klasifikacija zdravil in enotno slovensko poimenovanje zdravilnih učinkovin .- Ljubljana, 1998 [Show]
LAZAR Branka: Dobrepoljska rastlinska imena .- Ljubljana, 1998 [Show]
PAULIN Andrej: Idejni pristop k pripravi tretje izdaje "Splošnega tehniškega slovarja" .- Ljubljana, 1998 [Show]
JEŽ Marija: Iz tkalskega izrazja na Pohorju .- Ljubljana, 1998 [Show]
KOŠMRLJ-LEVAČIČ Borislava: Izimensko strokovno izrazje .- Ljubljana, 1998 [Show]
TOPORIŠIČ Jože: K izrazju v našem prevodnem besediloslovju .- Ljubljana, 1998 [Show]
UNK Jože J.: Kako neslavist doživlja prevajanje in lektoriranje strokovnih tehničnih besedil .- Ljubljana, 1998 [Show]
LEBEN-PIVK Terezija: Krajšave v gumarstvu .- Ljubljana, 1998 [Show]
KALUŽA Ludvik, PAVLOVEC Rajko, PAVŠIČ Jernej: Nekaj problemov strokovnega geološkega izrazja .- Ljubljana, 1998 [Show]
TAVZES Cvetana: O izboru strokovnega, predvsem medicinskega izrazja v nekaterih slovarjih in enciklopedijskih priročnikih .- Ljubljana, 1998 [Show]
KALIŠNIK Miroslav: O medicinskem izrazju v slovenskih besedilih .- Ljubljana, 1998 [Show]
ŠMALC Andrej: O nekaterih težavah pri uveljavljanju slovenske tehniške terminologije .- Ljubljana, 1998 [Show]
ŠTULAR Pavel: O slovenskem strokovnem izrazju v varilstvu .- Ljubljana, 1998 [Show]
KOSEM Ksenija: Problematika jezika v tovarni zdravil .- Ljubljana, 1998 [Show]
GOGALA Alenka: Problematika terminologije v analizni kemiji .- Ljubljana, 1998 [Show]
ADAMIČ France: Razvoj terminoloških dejavnosti s pregledom dosežkov in bibliografije : ob 50-letnici organizirane ustvarjalnosti v naravoslovni in tehniški terminologiji .- Ljubljana, 1998 [Show]
ŠMID-KORBAR Jelka: Slovenska farmacevtsko-tehnološka terminologija .- Ljubljana, 1998 [Show]
KOLER-POVH Teja, LIPOGLAVŠEK Marjan: Slovenska gozdarska terminologija v obdobju 1983-1997 .- Ljubljana, 1998 [Show]
TURK Srdan: Slovenska terminologija v gradbeništvu .- Ljubljana, 1998 [Show]
HUMAR Marjeta: Slovensko strokovno slovaropisje v obdobju po osamosvojitvi .- Ljubljana, 1998 [Show]
STRLE Vidali Marjetka, POGAČNIK Anton: Standardizacija izrazja in izdelava terminološkega slovarja s področij dejavnosti USM .- Ljubljana, 1998 [Show]
ŽELE Andreja: Terminološka gnezda v "Slovarju slovenskega knjižnega jezika" s stališča pomensko-skladenjskih lastnosti pridevnikov : pridevniške iztočnice na -en .- Ljubljana, 1998 [Show]
BOKAL Ljudmila: Tipologija novih besed : ob primeru avtomobilskega izrazja .- Ljubljana, 1998 [Show]
NOVAK France: Večpomenskost in strokovno izrazje .- Ljubljana, 1998 [Show]
ŠKOFIC Jožica: Vigenjško besedje v kroparskem govoru .- Ljubljana, 1998 [Show]
OREL Irena: Živalsko izrazje v starejšem slovenskem slovaropisju .- Ljubljana, 1998 [Show]