iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Świat humoru
Author/editor: red. nauk. Stanisław Gajda i Dorota Brzozowska
Publication place: Opole
Publisher: Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej
Year: 2000
Pages: 628 s.
Languages: pol, etc.
Author headings:
rd. Gajda, Stanisław [Show]
rd. Brzozowska, Dorota [Show]
Keywords: dowcip językowy, frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), komizm językowy
Tags:
Classification:
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
1.4. General part. Lexicology [Show]
Inbound references:
Recenzja: RASKIN Victor .- "Stylistyka" 2001 [Show]
Articles:
SKUDRZYKOWA Aldona: Czym bawi kawał śląski? .- Opole, 2000 [Show]
LEW Robert: Dowcip językowy w świetle najnowszych językowych teorii humoru .- Opole, 2000 [Show]
JASIK Anna: Dowcip tanatologiczno-funeralny, czyli "czarny" humor w języku uczniów .- Opole, 2000 [Show]
ČMEJRKOVÁ Světla: Humor v české reklamě .- Opole, 2000 [Show]
ZEMAN Jiří: Humor v každodenní komunikaci .- Opole, 2000 [Show]
ODALOŠ Pavol: Humor v politike .- Opole, 2000 [Show]
JUNKOVÁ Bohumila: Humor v publicistických textech "Mladé fronty Dnes" .- Opole, 2000 [Show]
KAMIŃSKA-SZMAJ Irena: Humor w wypowiedziach polityków : wesołość na sali sejmowej .- Opole, 2000 [Show]
JAKLOVÁ Alena: Jazyková komika a její postředky v pohádkách Karla Čapka .- Opole, 2000 [Show]
BRZOZOWSKA Dorota: Jokes in Poland at the turn of the century .- Opole, 2000 [Show]
HOLUB Zbyněk: Komika jazykové stránky zvykosloví tradičního Doudlebska .- Opole, 2000 [Show]
TOKARZ Marek: Komizm strukturalny w komunikacji językowej .- Opole, 2000 [Show]
BIŁAS-PLESZAK Ewa: Komizm w powieściach Joanny Chmielewskiej .- Opole, 2000 [Show]
PATRÁŠ Vladimír: Komunikačné úlohy humoru v televíznej politickej diskusii .- Opole, 2000 [Show]
CIESIELSKA Ewa: Modyfikacje frazeologizmów w liryce Jana Twardowskiego .- Opole, 2000 [Show]
KITA Małgorzata: O "złotych myślach" osób publicznych .- Opole, 2000 [Show]
KARPIŃSKI Maciej: Prozodyczne wykładniki zdziwienia i zaskoczenia w opowiadaniu dowcipów .- Opole, 2000 [Show]
ŚWIĘTOSŁAWSKA Teresa: Sienkiewiczowski Zagłoba : rodowód, struktura i dowcip językowy .- Opole, 2000 [Show]
MÜLLEROVÁ Olga: Smích jako výraz spolupráce z konfliktu v dialogické komunikaci .- Opole, 2000 [Show]
KOŘENSKÝ Jan: Verbální humor jako specyfický fenomén .- Opole, 2000 [Show]
WRÓBLEWSKI Krzysztof: Żartobliwe modyfikacje formy fleksyjnej słowa w tekstach Jeremiego Przybory .- Opole, 2000 [Show]
SEDOV Konstantin F.: Анекдот как жанр повседневной коммуникации .- Opole, 2000 [Show]
STUPÌNS'KA Galina Fedorìvna: Гумор у фразеологiї лемкiвського говору української мови .- Opole, 2000 [Show]
ČARKIĆ Milosav Ž.: Игра речима као изражаjно средство хумора .- Opole, 2000 [Show]
KLÌŠČUN Galina, ČORNEN'KIJ Jaroslav Jaroslavovič: Мовнi засоби сатири та гумору в публiцистичному текстi .- Opole, 2000 [Show]
LEVANCÈVÌČ Lena: Прыёмы аўтарскага ўвасаблення гумарыстычнага зместу ў фразеологii твораў для дзяцей .- Opole, 2000 [Show]
DEMENT'EV Vadim Viktorovič: Флирт как тип общения .- Opole, 2000 [Show]
GRIGORAŠ Antonìna Michajlìvna: Фразеологизмы как средство создания юмора в современной публицистике .- Opole, 2000 [Show]