iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Названия литературных произведений : опыт классификации
Author/editor: О.А. Остапчук
Published in: Труды молодых ученых : лингвистика .- Москва, 1998 [Show]
Pages: 160-172
Languages: rus
Abstract: На материале русской, польской и украинской литературы XIX в. (TK)
Author headings:
au. Ostapčuk, Oksana Aleksandrovna [Show]
Keywords: 19 w., język polski, język rosyjski, język ukraiński, nominacja 1 (procedura), onomastyka 1 (zbiór nazw własnych), onomastyka literacka, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), styl, tytuł
Tags:
Classification:
8.2.7. Polish. Onomastics [Show]
9.2.7. Russian. Onomastics [Show]
9.4.7. Ukrainian. Onomastics [Show]