iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Львівська потебніана : матеріали наукових читань, присвячених 160-річчю з дня народження Олександра Потебні : 21 вересня 1995 р.
Author/editor: відп. ред. Ю.М. Вільчинський
Publication place: Львів
Publisher: Вид-во "Світ"
Year: 1997
Pages: 175 s.
Languages: rus, ukr
Author headings:
rd. Vìl'čins'kij, Jurìj M. [Show]
Keywords: język rosyjski, język ukraiński, materiały konferencyjne, Ukraina, Потебня Олександр Опанасович (1835-1891)
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.6.4. Personalia [Show]
Personal subject heading:
Potebnja, Oleksandr Opanasovič [Show]
Articles:
ÊREMENKO Ìrina Anatolìïvna: А. Потебня - синтаксис и вопросы производства предложения .- Львів, 1997 [Show]
KULÌŠ Žasmìna Valentinìvna: А.А. Потебня о сплошной образности номинативных единиц .- Львів, 1997 [Show]
GLEJBMAN Sergìj: А.А. Потебня о сравнении .- Львів, 1997 [Show]
SAAKJAN Ol'ga Sergìïvna: А.А. Потебня о явлении билингвизма и взаимовлиянии близкородственных языков .- Львів, 1997 [Show]
SAÊVIČ Ìrina Georgìïvna: Взаємозв'язок зовнішньої, внутрішньої форми та змісту слова у вченні О.О. Потебні : на матеріалі назв музичних інструментів .- Львів, 1997 [Show]
KOSMEDA Tetjana Anatolìïvna: Культурологічний аспект мови у системі поглядів О.О. Потебні .- Львів, 1997 [Show]
MICHAJLIŠIN Bogdan Pavlovič: О. Потебня і проблема синтаксичного синкретизму : навчальний аспект .- Львів, 1997 [Show]
KÌS' Roman: О. Потебня і проблематика мовного релятивізму .- Львів, 1997 [Show]
OŠČIPKO Ìrina Josipìvna: Потебня про прикметник .- Львів, 1997 [Show]
VOLOS Oleksìj: Потебнянське розуміння слова і визначення його в науковій літературі .- Львів, 1997 [Show]
VORONOVS'KA Ìrina Vasilìvna: Семантика неопределенности в трудах А.А. Потебни .- Львів, 1997 [Show]
VÌL'ČINS'KIJ Jurìj M.: Слово про Олександра Потебню .- Львів, 1997 [Show]
GRIGORUK Svìtlana Ìllìvna: Слово художественной речи в концепции А.А. Потебни : на материале прилагательных-цветообозначений поэтического текста Г.Р. Державина .- Львів, 1997 [Show]
ABAŠINA Vìktorìja Mikolaïvna: Типология безличных синтаксических конструкций в понимании А.А. Потебни и современное учение о структурной схеме .- Львів, 1997 [Show]