iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics .- Lublin, 1997 - 2017 [Show]
Year 2007
Issue T. 55 z. 6
Articles:
CZARNECKA Katarzyna: Budowa porównań we współczesnym przekładzie "Filotei" św. Franciszka Salezego [Show]
MAKARSKI Władysław: Iwan Franko jako onomasta [Show]
CZAPLA Anna: O przyczynach zmian formalno-semantycznych nazw miejscowości : na przykładzie ojkonimów z terenu ziemi lwowskiej [Show]
SKUBALANKA Teresa: O stylu ostatnich wierszy Czesława Miłosza [Show]
DUDA Henryk: On the notion of 'linguistic thinking' in the works of Baudouin de Courtenay [Show]
PIOTROWICZ Anna, WITASZEK-SAMBORSKA Małgorzata: Perswazyjna funkcja imiesłowów w języku reklamy : na przykładzie katalogu firmy kosmetycznej [Show]
WALCZAK Bogdan: Polszczyzna kobiet : prolegomena historyczne : XIX i 1. połowa XX wieku [Show]
RYBKA Małgorzata: Subkategoria miłości Boga do człowieka w "Listach do młodzieży" Jana Pawła II [Show]
GRAF Magdalena: W ponowoczesnym supermarkecie czy onimicznym śmietniku? : o roli nazewnictwa w polskiej prozie współczesnej [Show]
STADNIK Janina: Zoonimia wsi Krawce w powiecie tarnobrzeskim [Show]