iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics .- Lublin, 1997 - 2017 [Show]
Year 2017
Issue T. 65 z. 6
Articles:
MATUSZCZYK Bożena [Recenzja pracy: SZCZEPIŃSKA Bożena: Ewangelie tylekroć tłumaczone... : studia o przekładach i przekładaniu .- Gdańsk, 2005] [Show]
MAKARSKI Władysław [Recenzja pracy: BREZA Edward: Słowo Pańskie trwa na wieki : ze studiów nad słownictwem religijnym i obyczajowym .- Gdańsk, 2015] [Show]
KOPER Mariusz [Recenzja pracy: Słowniczek nazw fizjograficznych gminy Wisznice .- Wisznice, 2006] [Show]
BONDARUK Anna: Against a movement analysis of dać + się + infinitive structure in Polish [Show]
KOWALSKA Danuta: Czy Mikołaj Rej jest autorem prozatorskiej parafrazy "Psałterza Dawidowego"? : o dylematach badacza w ustalaniu autorstwa dawnych tekstów [Show]
KLIMEK Jolanta, NOWAK Małgorzata: III Dni Poznania w Lublinie [Show]
SZULC-BRZOZOWSKA Magdalena: Konfrontative Analyse polysemer Tierbezeichnungen im Polnischen und Deutschen [Show]
JAROSZ Beata: Kraszewski w edycji : zakres i granice działań modernizacyjnych – postulaty [Show]
SENDERSKA Joanna: O języku użytkowników forum Miau.pl : wprowadzenie w problematykę [Show]
OKŁA Magdalena: “Someone I’ve been watching for awhile” : selected linguistic and semantic problems in English and Spanish translations of Wisława Szymborska’s poem "Ktoś, kogo obserwuję od pewnego czasu" [Show]
KLIMEK Jolanta, NOWAK Małgorzata: VII Spotkania Lubelskich Językoznawców : Język Polski : Współczesność – Historia [Show]