iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics .- Lublin, 1997 - 2017 [Show]
Year 2015
Issue T. 63 z. 6
Articles:
NOWAK Małgorzata [Recenzja pracy: KOZŁOWSKA Anna: Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji : o stylu artystycznym Karola Wojtyły .- Warszawa, 2013] [Show]
MROCZYŃSKA Katarzyna [Recenzja pracy: GAŁECKI Zygmunt: Studia z leksykologii regionalnej i historycznej .- Lublin, 2014] [Show]
BRAJERSKA-MAZUR Agata [Recenzja pracy: LISELING NILSSON Sylvia A.: Kod kulturowy a przekład : na podstawie wybranych utworów Astrid Lindgren i ich polskich przekładów = The Cultural Code and Translation : the Case of Selected Works by Astrid Lindgren into Polish .- Stockholm, 2012] [Show]
SZAFRANEK Karolina [Recenzja pracy: ZAŚKO-ZIELIŃSKA Monika: Listy pożegnalne : w poszukiwaniu lingwistycznych wyznaczników autentyczności tekstu .- Wrocław, 2013] [Show]
BIZIOR-OCIEPA Renata: Akt znania – dawny gatunek urzędowy jako świadectwo porządku prawnego [Show]
KACZMAREK Anna: Angielskie dublety leksykalne w polskiej prasie kobiecej – kilka uwag o ocenie innowacji językowych [Show]
RYBKA Małgorzata, SŁAWEK Jolanta: Boże Narodzenie na sprzedaż? : o desakralizacji języka religijnego w reklamie [Show]
PIOTROWICZ Anna, WITASZEK-SAMBORSKA Małgorzata: Co razi studentów polonistyki w językowych zachowaniach grzecznościowych Polaków? [Show]
RUTA Karolina, WRZEŚNIEWSKA-PIETRZAK Marta: Jakim językiem mówią głusi? – język migowy i polszczyzna w wypowiedziach głuchych [Show]
MIŁAWSKA Małgorzata: Język nadwrażliwców : o "Jańciu Wodniku" Jana Jakuba Kolskiego [Show]
WOŚKO Zuzanna: Leksyka anatomiczna w przezwiskach dwuczłonowych zachowanych w nazwiskach z końca XX wieku [Show]
CZAPLA Anna: Mały słownik języka chachłackiego Edy Ostrowskiej [Show]
BRAJERSKA-MAZUR Agata: Manipulizm a wpływ czytelników na polskie tłumaczenie "Harry’ego Pottera" [Show]
WOJTAK Maria: Modlitewnik jako lekarstwo : analiza genologiczna [Show]
KSIĄŻEK-BRYŁOWA Władysława: O dyskursie reklamowym samochodów [Show]
SOKÓLSKA Urszula: Od gier językowych po bunt przeciw tradycji w polskiej poezji XX wieku [Show]
Profesor Marian Kucała [Show]
KUŁAK Beata: Profesor Marian Kucała : mistrz i nauczyciel [Show]
DĄBROWSKA Anna: Syntactic patterns of English and Polish fixed phrases with proper names = Struktury składniowe w angielskich i polskich związkach frazeologicznych z nazwami własnymi [Show]
BONDARUK Anna: Two typologies of AP predicates in Polish – a comparison = Dwie typologie predykatów w języku polskim – porównanie [Show]
LESZCZYŃSKI Zenon: Uwagi co do okoliczności zaproszenia docenta Mariana Kucały na KUL w 1974 roku [Show]
BÌSKUB Ìrina: "Verbum Domini" – перший україно-польський проект із дослідження релігійного дискурсу [Show]
KURYŁOWICZ Beata Iwona: Wartości i antywartości w osiemnastowiecznych przysłowiach [Show]