iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies .- Lublin, 1997 - 2017 [Show]
Year 1997
Issue T. 45-46 z. 7
Articles:
KAWECKA Mirosława: Głos w dyskusji [Show]
KOŁBUK Witold: Głos w dyskusji na temat przyszłości Slawistyki w KUL-u [Show]
STANKOWICZ Aleksandra: Perspektywy slawistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim [Show]
ŁESIÓW Michał: Rozwój językoznawstwa slawistycznego w Lublinie [Show]
CZYŻEWSKI Feliks: Slawistyka lubelska - głos w dyskusji w związku z artykułem prof. Michała Łesiowa "Rozwój językoznawstwa slawistycznego w Lublinie" [Show]
RZEPNIKOWSKA Iwona: Z zagadnień tłumaczenia rosyjskich tekstów folklorystycznych : na materiale polskich przekładów ludowej bajki magicznej [Show]
ŁUŻNY Ryszard: Zagajenie dyskusji : dlaczego nie należy ograniczać studium filologii wschodniosłowiańskiej do jednego tylko "etnicznego" kierunku specjalizacyjnego? [Show]