iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics .- Lublin, 1997 - 2017 [Show]
Year 2014
Issue T. 62 z. 6
Articles:
DUDA Henryk [Recenzja pracy: STILLER Robert: Pokaż język! czyli Rozróbki i opowieści o polszczyźnie oraz 222 innych językach .- T. 2 .- Kraków, 2013] [Show]
SMOLEŃ-WAWRZUSISZYN Magdalena [Recenzja pracy: TARAS Bożena: Agresja : studium semantyczno-pragmatyczne .- Rzeszów, 2013] [Show]
PUZYNINA Jadwiga [Recenzja pracy: BRAJERSKA-MAZUR Agata: Filutka z filigranu paraduje w cudzym losie : Wi­sława Szymborska w anglojęzycznym przekładzie Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh .- Lublin, 2012] [Show]
SIERADZKA Paulina [Recenzja pracy: MIKA Tomasz: "Kazania świętokrzyskie" - od rękopisu do zrozumienia tekstu .- Poznań, 2012] [Show]
SZAFRANEK Karolina [Recenzja pracy: FELUŚ Antoni: Z zagadnień językoznawstwa kryminalistycznego .- Poznań, 2011] [Show]
DUDEK-SZUMIGAJ Agnieszka, KOPER Mariusz: Cmentarze po obu stronach Bugu : ogólnopolska konferencja naukowa we Włodawie, 19 listopada 2013 roku [Show]
WANICOWA Zofia: Czy rajski przebyt z "Bogurodzicy" można łączyć z doktryną Jana Szkota Eriugeny? [Show]
DUDA Henryk: Dziewięćdziesiąte urodziny dr Ireny Winkler-Leszczyńskiej [Show]
SOSNOWSKA Natalia: IX Forum Kultury Słowa, Szczecin, 9-11 października 2013 [Show]
SMOLEŃ-WAWRZUSISZYN Magdalena: Językowy wymiar mediatyzacji rzeczywistości [Show]
SIERADZKA-BAZIUR Bożena: Nazywanie Ducha Świętego w historii polszczyzny [Show]
SKUBALANKA Teresa: O dywergencjach systemu językowego [Show]
BUKOWSKA Iga: Osiemnastowieczne deskrypcje i nominacje onimiczne miejsc terenowych – proces animizacji na przykładzie akt wizytacji Kościoła katolickiego diecezji przemyskiej [Show]
SIWIEC Adam: Pseudonimy internetowe vel nicki – charakterystyka onomastyczna i uzus [Show]
STRAMCZEWSKA Olga: Różnice w interpretacji składni zabytku a interpunkcja transkrypcji : na przykładzie "Rozmyślania przemyskiego" [Show]
JURCZYŃSKA Magdalena: Wybrane typy gier słowotwórczych w tekstach Kabaretu Moralnego Niepokoju [Show]
MAKARSKI Władysław: Z metodologii badań toponomastycznych : w poszukiwaniu staroruskich nazw miejscowości na terenie dzisiejszej Zamojszczyzny [Show]
PIASECZNY Przemysław: Зауваження до етимології лексеми grzechгріхгрех на ма­теріалі польської, української та російської мов [Show]