iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2010
Issue R. 59 nr 3
Articles:
MARCINKOWSKI Rafał [Recenzja pracy: ČIŽMÁROVÁ Mária: Nominačné modely v botanickom názvosloví .- Prešov, 2009] [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Opole, 22 marca 2010 r.) [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 14 czerwca 2010) [Show]
NORMAN Barys: О синтаксических биномах типа рус. руки вверх, привет родителям, подарок в студию [Show]