iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2007
Issue R. 56 nr 4
Articles:
SZOSTAKOWSKA Katarzyna [Recenzja pracy: Studia Slavica = Slovanské Studie .- Ostrava, 1995 - 2014] [Show]
MICHEEVA Larisa [Recenzja pracy: IVANOVA Tat'jana Fedorovna: Новый орфоэпический словарь русского языка : произношение, ударение, грамматические формы .- Москва, 2006] [Show]
MAŃCZAK Witold: Etymologia rosyjskiego когда [Show]
RYCIELSKA Beata: Obrazowanie w języku : sceneria i czasowniki rosyjskie z prefiksem о- [Show]
SKURZEWSKA Agata: Tradycja i innowacje w gramatyce języka ukraińskiego Omelana Partyckiego "Граматика языка руского для вжитку въ школахъ людовихъ въ Галичинѣ" : normy gramatyczne, terminologia gramatyczna, zagadnienia teoretyczne [Show]
DANYLENKO Andrii: The Uniate Leksikon'' of 1722 : a case of regional relapse from script- to language-switching [Show]
ZADOROŽNIJ Vasil' Bogdanovič: Системні зв'язки в дієслівному наголошенні [Show]