iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Tradycja i innowacje w gramatyce języka ukraińskiego Omelana Partyckiego "Граматика языка руского для вжитку въ школахъ людовихъ въ Галичинѣ" : normy gramatyczne, terminologia gramatyczna, zagadnienia teoretyczne
Author/editor: Agata Skurzewska
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2007 R. 56 nr 4
Pages: 571-590
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: W artykule zostały zawarte rezultaty analizy materiału gramatycznego gramatyki języka ukraińskiego autorstwa O. Partyckiego oraz porównania jej z wcześniejszymi opracowaniami. Autorka zwróciła uwagę przede wszystkim na określone zjawiska morfologiczne i stosowaną przez autora terminologię. Zostało stwierdzone, że O. Partycki dążył do uporządkowania norm gramatycznych i eliminacji form dialektalnych, w zakresie terminologii starał się unikać rusycyzmów i wprowadzać nazwy ukraińskie (nierzadko tworząc je samemu), zaś w kwestiach teoretycznych prezentował poglądy zgodne z większością ówczesnych autorów. (MF)
Author headings:
au. Skurzewska, Agata [Show]
Keywords: 19 w. (koniec), gramatyka 3 (dokument), historia języka, język ukraiński, "Граматика ѩзыка рϒского длѧ ѹжиткϒ въ школахъ людовыхъ въ Галичинѣ", Партицький Омелян Осипович (1840-1895)
Tags:
Classification:
9.4.2. Ukrainian. History of language [Show]
Personal subject heading:
Partic'kij, Omeljan Osipovič [Show]