iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura .- Łódź, 2004 - 2008 [Show]
Year 2006
Issue 3
Articles:
WÖLKOWA Sonja: Aktualne wuwićowe tendency w hornjoserbskej spisownej rěči [Show]
POHONČOWA Anja: Nejnowše tendence we wuwiśu dolnoserbskeje pisneje rěcy [Show]