iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2012
Issue R. 61 nr 1
Articles:
GASZ Agnieszka [Recenzja pracy: KÌKLEVÌČ Aljaksandr, KORYTKOWSKA Małgorzata, MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA Julia, ZATORSKA Agnieszka, RAMZA Taccjana: Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich : białoruski, bułgarski, polski .- Olsztyn, 2010] [Show]
Bibliografia zawartości kwartalnika "Slavia Orientalis" w roku 2011 w układzie alfabetyczno-działowym [Show]
ORŁOWSKI Jan: Prof. Jelena Zacharowna Cybienko (1923-2011) [Show]
DEMBSKA Katarzyna: Об образовании фразематических единиц русского языка путем контаминации [Show]
POSPÍŠIL Ivo: Отчет о конференции в Брно на тему: "Международная славистика - проблемы общественной позиции, организации и методологии" [Show]