iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2005
Issue R. 54 nr 1
Articles:
GŁUSZKOWSKI Michał [Recenzja pracy: JANIAK Bronisława: Pogranicze językowe polsko-wschodniosłowiańskie : na podstawie fleksji ukraińskiej i polskiej gwary Niemirowa nad Bugiem .- Łódź, 2004] [Show]
KUNIŃSKA Jolanta, KUNIŃSKI Miłowit [Recenzja pracy: AWDIEJEW Aleksy: Gramatyka interakcji werbalnej .- Kraków, 2004] [Show]
KARZARNOWICZ Jarosław: Fragmenty psalmów w cerkiewnosłowiańskim przekładzie "Apostoła" (własność Biblioteki Śląskiej syg. nr R 182 III) [Show]
SZETELA Wiktor: "Научное наследие академика Ф.Ф. Фортунатова" : международная научно-практическая конференция, Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), 13-16 сентября 2004 года [Show]