iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede .- Ljubljana, 1997 - 2003 [Show]
Year 2000
Issue Letn. 48 št. 2
Articles:
BENJAK Mirjana, POŽGAJ-HADŽI Vesna [Recenzja pracy: Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura = Uvod u studij hrvatskoga jezika, književnosti i kulture = Uvod v študij hrvaškega jezika, književnosti in kulture .- Udine, 1999] [Show]
VULIĆ Sanja: Jezikovna analiza književnega dela Viliama Pokornega [Show]
GRZYBEK Peter: Pogostnostna analiza besed iz elektronskega korpusa slovenskih besedil [Show]
DONE Aleksander: Skladenjski vzorci v "Žitju Aleksandra Nevskega" [Show]