iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2003
Issue R. 52 nr 3
Articles:
CZUBAŁA Katarzyna [Recenzja pracy: Ukraińskie i polskie gwary pogranicza = Українськi i польськi говiрки пограниччя = The Ukrainian and Polish Dialects of the Borderland .- Lublin ; Łuck, 2001] [Show]
KUNIŃSKA Jolanta [Recenzja pracy: Олег Николаевич Трубачев : научная деятельность, хронологический указатель трудов .- Москва, 2003] [Show]
KOJDER Agata [Recenzja pracy: RUDNICKI Sergiusz: Gwara polska wsi Korczunek koło Żytomierza : fonetyka, fleksja = Польська говiрка села Корчунок бiля Житомира : фонетика, морфологiя .- Warszawa, 2000] [Show]
CZAPIGA Zofia: O roli przysłówków w semantyczno-składniowej organizacji zdania pojedynczego w języku polskim i rosyjskim [Show]
MAŃCZAK Witold: Rzekome refleksy jerów końcowych w gwarach rosyjskich [Show]
PERŠAJ Aleksandr: Семантика гендера во фразеологии как полевая структура [Show]