iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: dyskurs polityczny

Description Type Actions
WOROBIEC Piotr: Leksykalny kod polityczny - językowy obraz wroga .- Opole, 2008 Book article [Show]
NEKVAPIL Jiří, LEUDAR Ivan: Masmediální utváření dialogických sítí a politické identity : případ Demokratické strany Sudety .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 1998 Journal article [Show]
WASILUK Joanna: Metafora i wyrażenia metaforyczne w dyskursie publicystycznym i niektóre problemy przekładu : na podstawie rosyjskich tekstów prasowych .- Warszawa, 2015 Book article [Show]
LAKOFF George: Metafory i wojna : system metafor użyty, by usprawiedliwić wojnę w Zatoce Perskiej .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2003 Journal article [Show]
TEODOROWICZ-HELLMAN Ewa: Nazwy barw we współczesnym szwedzkim dyskursie politycznym .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2006 Journal article [Show]
ČAGALJ Ivana, VASUNG Ana: O metafori sporta u političkom diskursu : neke hrvatsko-bugarsko-slovačke frazeološke paralele .- Zagreb, 2013 Book article [Show]
CZELAKOWSKA Anna: O niektórych sposobach łamania etykiety językowej w politycznych dyskusjach radiowych .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2005 Journal article [Show]
OSIPOVA Marija Arkad'evna: On Some Discursive Practices of 2014 in the Russian Federation .- Warszawa, 2017 Book article [Show]
JASKÓLSKI Adam: Presupozycja jako mechanizm perswazji w rosyjskim dyskursie politycznym z lat 1995-2009 .- "Przegląd Rusycystyczny" 2010 Journal article [Show]
SIUCIAK Mirosława: Przejawy dyskursu publicznego w dawnych tekstach prawnych .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2011 Journal article [Show]
Displaying results 11-20 of 38 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4 [ Next >> (3) ] [ Last >| (4) ]