iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: "Witaj"

Description Type Actions
WROCŁAWSKA Elżbieta: Alfabetyzacja jako podmiot kultury języka : na przykładzie języków łużyckich .- "Zeszyty Łużyckie" 2009 Journal article [Show]
ŠOŁĆINA Jana: Bilingualer Spracherwerb im Witaj-Projekt .- Bautzen, 2015 Book [Show]
BUDARJOWA Ludmila, ŠOŁĆINA Jana: Nauka oraz nauczanie języka serbołużyckiego - ewaluacja koncepcji "Witaj" i "2plus" .- "Zeszyty Łużyckie" 2008 Journal article [Show]
BUDARJOWA Ludmila: Проект-модель "Вітай" .- Львiв ; Будишин, 2009 Book article [Show]