iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: tekst publicystyczny

Description Type Actions
HIBEL Katarzyna: Od "Małopolski Wschodniej" do "Ukrainy Zachodniej" : geneza, rozwój oraz zakres funkcjonowania w języku polskim nazw geograficznych odnoszących się do "Galicji Wschodniej" w latach 1918-1939 .- "Slavia Orientalis" 2012 Journal article [Show]
STANĚK Vladimír: Okazionalismy v současné české publicistice .- "Naše řeč" 2002 Journal article [Show]
NOWAK Paweł: Opozycja swój : obcy w dyskursie perswazyjnym : na materiale polskiej publicystyki z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych .- Lublin, 1998 Book article [Show]
BRANKAČKEC Katja: Ortografiske wosebitosće pola J.B. Dejki .- Praha, 2007 Book article [Show]
PILECKA Teresa: Pojęcie ojczyzny w literaturze i publicystyce bułgarskiej .- Lublin, 1993 Book article [Show]
STRAMLJIČ-BREZNIK Irena: Prevzete leksemske prvine in njihova besedotvorna zmožnost v slovenščini .- Ljubljana, 2008 Book article [Show]
DULEWICZOWA Irena: Problem wewnętrznej granicy języka na tle słowiańskich badań porównawczych .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
MINÁŘOVÁ Eva: Pronikání slangu do oficiálních projevů .- Plzeň, 1998 Book article [Show]
KARHANOVÁ Kamila: Proti něžnému pohlaví .- "Čeština doma a ve světě" 1998 Journal article [Show]
SMOLEŃ-WAWRZUSISZYN Magdalena: Pytania ekspresywne w publicystyce Jana Śniadeckiego .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2006 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 65 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (4) ] [ Last >| (7) ]