iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Od "Małopolski Wschodniej" do "Ukrainy Zachodniej" : geneza, rozwój oraz zakres funkcjonowania w języku polskim nazw geograficznych odnoszących się do "Galicji Wschodniej" w latach 1918-1939
Author/editor: Katarzyna Hibel
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2012 R. 61 nr 4
Pages: 475-510
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Autorka podejmuje próbę analizy językowych, kulturowych i historycznych przemian w nazewnictwie miejscowym Galicji Wschodniej na tle ideologiczno-politycznym. Skupia swoje zainteresowania na praktyce polskiej okresu międzywojennego, a także porównawczo, na nazewnictwie tego obszaru w okresie wcześniejszym oraz w okresie powojennym. Wykorzystuje źródła polskie oraz ukraińskie. Szczegółowo omawia pięć różnych nazw tego terytorium pojawiających się w tekstach, głównie publicystycznych, badanego okresu. Stwierdza brak w okresie dwudziestolecia nazwy neutralnej, pozbawionej podtekstu ideologicznego czy politycznego, a także to, że w czasach obecnych rolę tę przejęła dawna nazwa austriacka Galicja. (MF)
Author headings:
au. Hibel, Katarzyna [Show]
Keywords: 1918-1939 r., choronimia, Galicja, Galicja Wschodnia, język polski, tekst publicystyczny, toponimia 1 (zbiór toponimów), Ukraina Zachodnia
Tags:
Classification:
8.2.7.2. Polish. Toponymy [Show]
8.2.2. Polish. History of language [Show]