iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: tekst publicystyczny

Description Type Actions
WÖLKOWA Sonja: Aktualne wuwićowe tendency w hornjoserbskej spisownej rěči .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2006 Journal article [Show]
MĄCZYŃSKA Małgorzata: Funkcja perswazyjna tekstów publicystycznych : w artykułach z lat 1990-1993 zamieszczanych w "Niedzieli" .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica" 1999 Journal article [Show]
KUČERA Karel: Funkční větná perspektiva novinových titulků .- Ostrava, 1998 Book article [Show]
KÌKLEVÌČ Aljaksandr, WILCZEWSKI Michał: Innowacje semantyczne w języku polityki : miłość w dyskursie publicystycznym .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2010 Journal article [Show]
JAWORSKI Józef: Językowy obraz chłopa (rolnika, włościanina) w tekstach publicystycznych końca XVIII w. .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2007 Journal article [Show]
JAWORSKI Józef: Językowy obraz kobiety w tekstach publicystycznych ostatniej dekady XVIII wieku .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2005 Journal article [Show]
KOMINEK Andrzej: Językowy obraz Kościoła z punktu widzenia głównych sił społecznych w Polsce w latach 1980-1981 .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1996 Journal article [Show]
JAWORSKI Józef: Językowy obraz wodza powstania z 1794 roku .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2012 Journal article [Show]
DUDA Jacek: Kibice, polityka, wojna : wydarzenia na stadionie Maksimir w Zagrzebiu w relacjach prasy jugosłowiańskiej .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2010 Journal article [Show]
LESZ-DUK Maria: Kohezja leksykalna we współczesnych tekstach publicystycznych .- Łódź, 2001 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 65 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (2) ] [ Last >| (7) ]