iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Językowy obraz Kościoła z punktu widzenia głównych sił społecznych w Polsce w latach 1980-1981
Author/editor: Andrzej Kominek
Published in: Etnolingwistyka : problemy języka i kultury [Show]
Journal issue: 1996 [T.] 8
Pages: 201-233
Languages: pol
Abstract: Celem opracowania jest zestawienie cech przypisywanych Kościołowi i odtworzenie ich różnych konfiguracji tworzących całościowy językowy obraz Kościoła. Autor mówi o różnych wariantach znaczenia, bo Kościół należy do nazw wspólnot ludzkich o wysokim stopniu aksjologizacji. Pojęcia oznaczające tego typu obiekty są nośnikami określonych wartości, są powiązane z interesami i opcjami ideowymi określonych grup ludzi. Autor w analizie posługuje się następującym zestawem kategorii: (1) pojęcie nadrzędne, (2) kolekcje; (3) cele Kościoła, (4) funkcja religijna Kościoła, (5) funkcja społeczna Kościoła, (6) funkcja polityczna Kościoła, (7) atrybuty Kościoła, (8) działania Kościoła, (9) relacja Kościół – człowiek, (10) relacja Kościół – rodzina, (11) relacja Kościół – naród, (12) relacja Kościół – ojczyzna, (13) relacja Kościół – społeczeństwo, (14) relacja Kościół – państwo, (15) relacja Kościół – klasa robotnicza, (16) relacja Kościół – partia, (17) relacja Kościół – „Solidarność”, (18) relacja Kościół – świat, (19) relacja Kościół – świat pracy, (20) relacja Kościół – świat kultury, (21) relacja Kościół – ludzie spoza Kościoła, (22) efekty działalności Kościoła, (23) owoce pracy Kościoła, (24) Kościół jako obiekt, (25) ludzie Kościoła. Podane kategorie stanowią swego rodzaju zestaw potencjalnych narzędzi mających służyć analizie materiału. (SW)
Author headings:
au. Kominek, Andrzej [Show]
Keywords: 1980-1981 r., aksjologizacja, dyskurs pisany, język polski, kategoria semantyczna, Kościół katolicki, semantyka aksjologiczna, tekst publicystyczny
Tags:
Classification:
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.9. Polish. Ethnolinguistics [Show]