iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: onomastyka 1 (zbiór nazw własnych)

Description Type Actions
KOSYL Czesław: Kynonimy literackie na tle zoonimii uzualnej .- Cz. 2 .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1997 Journal article [Show]
KOSYL Czesław: Kynonimy literackie na tle zoonimii uzualnej .- Cz. 3 .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1998 Journal article [Show]
PASTYŘÍK Svatopluk: Labyrint proprií v "Labyrintu světa" .- "Češtinář : zpravodaj Ústavu českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové" 1997 Journal article [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Leksykalne innowacje w różnych kategoriach nazw własnych .- Warszawa, 2002 Book article [Show]
OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ Libuše: Lidská spravedlnost zachycená pomístními jmény v Čechách .- Praha, 2000 Book article [Show]
IMRICHOVÁ Mária: Logonymá v súčasnej komunikácii .- "Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců" 1997 Journal article [Show]
IMRICHOVÁ Mária: Logonymá v systéme slovenčiny .- Prešov, 2002 Book [Show]
SKOWRONEK Katarzyna, RUTKOWSKI Mariusz: Media i nazwy : z zagadnień onomastyki medialnej .- Kraków, 2004 Book [Show]
Mehrsprachige Sprachlandschaften : das Problem der slavisch-deutschen Mischtoponyme : Akten der Kieler Tagung 16.-18. Oktober 2014 .- Leipzig, 2016 Book [Show]
RYGOROWICZ-KUŹMA Anna: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura. Kultura. Język" .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2004 Journal article [Show]
Displaying results 91-100 of 427 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (43) ]