iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: onomastyka 1 (zbiór nazw własnych)

Description Type Actions
6 Konferencja Kaszubsko-Pomorska : rozwój nazewnictwa lokalnego na Pomorzu Zachodnim : pomorska onomastyka i toponomastyka na przestrzeni dziejów : materiały z konferencji : Darłowo, 8-9 września 2000 .- Poznań, 2001 Book [Show]
UDOLPH Jürgen: A.L. Schlözer und die slavische Namenforschung .- Praha, 2000 Book article [Show]
UDOLPH Jürgen: Alteuropäische Hydronymie und urslavische Gewässernamen .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1997 Journal article [Show]
AUBELJ Bronislava: Antična imena po slovensko .- Ljubljana, 1997 Book [Show]
ŠTĚPÁN Pavel: Apelativa zelinka, zelenka a zelánka v pomístních jménech v Čechách .- "Naše řeč" 2002 Journal article [Show]
VALENTOVÁ Iveta: Apelatívny člen, apelatívny komponent propria a informácia o propriu v podobe apelatíva .- Brno, 2014 Book article [Show]
OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ Libuše: Apelativum alej v pomístních jménech v Čechách .- "Naše řeč" 1998 Journal article [Show]
DAPIT Roberto: Aspetti di cultura resiana nei nomi di luogo .- 1 : Area di Solbica/Stolvizza e Korïto/Coritis .- Padova, 1995 Book [Show]
DACEWICZ Leonarda: Asymilacja polskiej i wschodniosłowiańskiej kultury nazewniczej na terytoriach pogranicznych .- Віцебск, 2000 Book article [Show]
FOSTER Elżbieta: Die Aufgaben der Nomenforschung im interdisziplinärem Projekt auf dem Gebiet Germania Slavica .- Opole, 2001 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 427 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (43) ]