iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: Orawa (region)

Description Type Actions
ORAWSKI Michael: Analiza akustyczna samogłosek pochylonych na podstawie przykładów z Orawy i Śląska .- Poznań, 2001 Book article [Show]
RAK Maciej: Antropocentryzm gwarowej frazeologii zwierzęcej z Gór Świętokrzyskich i Podtatrza .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2006 Journal article [Show]
NÉMETH Michał: Emocjonalne określenia osób w polskiej gwarze orawskiej w świetle leksyki węgierskiej : pochodzenie a pośrednictwo .- "Polonica" 2005 Journal article [Show]
KĄŚ Józef, SIKORA Kazimierz: Konwencjonalne zwroty grzecznościowe w gwarach : na przykładzie kilku gwar Małopolski południowej .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1994 Journal article [Show]
ZGAMA Barbara: Leksyka gwarowa w wypracowaniach orawskich gimnazjalistów : na przykładzie Podwilka .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 2003 Journal article [Show]
SIKORA Kazimierz: Liczebniki w gwarach Podtatrza (Podhale, Spisz, Orawa) .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2006 Journal article [Show]
WANIAKOWA Jadwiga, CZESAK Artur: O ludowych nazwach roślin na Orawie .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2004 Journal article [Show]
HABOVŠTIAK Anton: Slovosled v oravských nárečiach .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
BUDZISZEWSKA Wanda: Ślady kolonizacji wołoskiej w antroponimii Orawy .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
SZCZOTKA Paweł: Z językowego pogranicza polsko-słowackiego : słowacka Nowa Bystrzyca i jej osady - gwara kisucka, góralska czy pasmo przejściowe kisucko-małopolskie? .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2001 Journal article [Show]