iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: 20 w. (koniec)

Description Type Actions
OSTRÓWKA Małgorzata, ZIELIŃSKA Anna: Polacy z Kresów północno-wschodnich o swojej polszczyźnie : na podstawie badań terenowych w latach 1992-1995 .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1998 Journal article [Show]
SPRAUL Hildegard: Das politische Schlagwort in der neuen russichen Presse (1995-1997) : zum Sprachwandel in der öffentlichen Rede .- "Zeitschrift für Slawistik " 1998 Journal article [Show]
ZINKEN Jörg: Polskie autostereotypy w debacie o transformacji ustrojowej albo : dlaczego komuniści są Krzyżakami? .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2003 Journal article [Show]
KOMOROWSKA Ewa: Polskie badania pragmalingwistyczne .- "Przegląd Rusycystyczny" 2003 Journal article [Show]
PETELENZ Krzysztof: Polsko-niemieckie słowniki komputerowe na progu XXI wieku .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku : zbiór studiów .- Warszawa, 1994 Book [Show]
OŻÓG Kazimierz: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku .- Rzeszów, 1999 Book article [Show]
TOKARZ Emil: Powstawanie nowych standardów językowych u Słowian w końcu XX w. .- Katowice, 2001 Book article [Show]
BIEDER Hermann: Problemy współczesnego ukraińskiego języka literackiego : rozwój języków wschodniosłowiańskich w okresie postsowieckim .- Opole, 1997 Book article [Show]
Procesy innowacyjne w językach słowiańskich .- Warszawa, 2003 Book [Show]
Displaying results 101-110 of 242 found.
[ (1) |< First ] [ (10) << Previous ]  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 [ Next >> (12) ] [ Last >| (25) ]