iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: 20 w. (koniec)

Description Type Actions
MATUSZCZYK Bożena: Czy zmierzch polskiego stylu biblijnego? .- Poznań, 2001 Book article [Show]
JADACKA Hanna: Czym się stał polski system słowotwórczy w wieku XX? .- Warszawa, 2001 Book article [Show]
BRZOZOWSKA Małgorzata: Dwa spojrzenia na pracę : perspektywa interpretacyjna a znaczenie słowa .- Lublin, 1999 Book article [Show]
KOLIS Nijola: Dwujęzyczność na pograniczu polsko-litewskim .- Białystok, 2000 Book article [Show]
GRYBOSIOWA Antonina: Dynamika zmian językowych o podłożu kulturowym u progu XXI wieku : na materiale polskim .- Warszawa, 2002 Book article [Show]
ELIKOWSKA-WINKLEROWA Maria: Edukacja w dziedzinie języka i kultury na Dolnych Łużycach .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
KŁOSIŃSKA Katarzyna: Elementy retoryki romantycznej i retoryki liberalnej w polskich tekstach politycznych po 1989 roku .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 2003 Journal article [Show]
PROCHARAVA Svjatlana, SUCHOVICKAJA Irina: Etnolingwistyka na Białorusi : lata 90. XX wieku .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1999 Journal article [Show]
SOJKA-MASZTALERZ Helena: Firmonimy we współczesnym języku polskim i ukraińskim : próba porównania .- Łódź, 2004 Book article [Show]
MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta: Fonetyka zapożyczeń angielskich w polszczyźnie XXI wieku .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2004 Journal article [Show]
Displaying results 11-20 of 242 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (25) ]