iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: adaptacja

Description Type Actions
SVOBODOVÁ Diana: Anglicismy přejímané do češtiny v původní plurálové formě .- "Naše řeč" 2000 Journal article [Show]
LJUBIČIĆ Maslina: Bilješke o semantičkoj specijalizaciji posuđenica .- "Suvremena lingvistika" 1998 Journal article [Show]
BĄBA Stanisław, SZCZYSZEK Michał: Drinkowicz .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2000 Journal article [Show]
LOVRIĆ-JOVIĆ Ivana: Fonološka adaptacija talijanizama u dubrovačkim oporukama iz 17. i 18. st. .- "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" 2006 Journal article [Show]
SMÓŁKOWA Teresa: Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu – gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturowe .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2015 Journal article [Show]
AJ̌DUKOVIĆ J̌ovan: Kontaktološki rečnik adaptacije rusizama u osam slovenskih jezika .- Beograd, 2004 Book [Show]
BARTELS Hauke: Lehnwörter im Niedersorbischen : Ergebnisse aus einem internationalen Forschungsprojekt .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2009 Journal article [Show]
JAKLOVÁ Alena: Lexikální výpůjčky v jihočeských slanzích .- Ústí nad Labem, 1999 Book article [Show]
KRČMOVÁ Marie: Nové jevy v češtině .- Brno, 1999 Book article [Show]
ROMAŃCZUK Anna: O adaptacji nazwisk w litewskiej gwarze wyspowej okolic Gierwiat .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 23 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]