iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: "Deutsch-obersorbisches Wörterbuch neuer Lexik"

Description Type Actions
ITOYA Bożena: Działalność normotwórcza w zakresie leksyki górnołużyckiej. "Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki" a "Rěčny kućik" .- "Pro Lusatia : opolskie studia łużycoznawcze" 2007 Journal article [Show]
POHONČOWA Anja: Internacionalizmy w hornjoserbskej spisownej rěči přitomnosće : zarys problematiki .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2009 Journal article [Show]
POHONČOWA Anja, ŠOŁĆINA Jana: Strategije modernizowanja hornjoserbskeho słowoskłada .- "Rozhlad : serbski kulturny časopis" 2007 Journal article [Show]
ITOYA Bożena: Zgodność ze sztuką leksykograficzną jako kryterium oceny najnowszych słowników języka górnołużyckiego : "Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče" i "Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki" .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2010 Journal article [Show]