iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: modyfikacja

Description Type Actions
KOVAČEVIĆ Barbara, MIHALJEVIĆ Milica: Frazemi u publicističkome funkcionalnom stilu : modifikacija, kontaminacija i transformacija frazeološke strukture .- Zagreb ; Split, 2005 Book article [Show]
CIESIELSKA Ewa: Modyfikacje frazeologizmów w liryce Jana Twardowskiego .- Opole, 2000 Book article [Show]
NAGÓRKO Alicja: Ujęcie funkcji formantów słowotwórczych w pracach językoznawczych XX wieku .- Мінск, 2004 Book article [Show]
TARSA Jadwiga: "Widmo ciągle krąży po Europie" : drugie życie skrzydlatych słów z minionej epoki .- Szczecin, 2000 Book article [Show]
IGNATOWICZ-SKOWROŃSKA Jolanta: Związki frazeologiczne w reklamie prasowej .- Warszawa, 1994 Book article [Show]
VELJKOVIĆ Dragana: Когнитивни аспекти деминуције глагола у српском језику .- Београд, 2012 Book article [Show]
KUCAROV Ivan: Конклузивни модификатори в южните славянски езици .- Пловдив, 1998 Book article [Show]
SELIVERSTOVA Elena I.: Пословица и контекст : прошлое и настоящее в лексикографическом аспекте .- Opole, 2001 Book article [Show]