iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: historia językoznawstwa

Description Type Actions
FURDAL Antoni: Kilka słów na 80-lecie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 2006 Journal article [Show]
POHONČOWA Anja: Kito Wilhelm Broniš (1788–1881) – pózabyty dolnoserbski rěcywědnik .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2007 Journal article [Show]
ŠĚN Franc: Łužisko-serbska bibliografija – jeje stawizny a přichod .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2014 Journal article [Show]
YOUNG Michael: Malinowski : Odyssey of an Anthropologist 1884-1920 .- New Haven ; London, 2004 Book [Show]
LESZCZYŃSKI Zenon: O dziewiętnastowiecznych początkach dialektologii polskiej .- Łódź, 1998 Book article [Show]
ŚWIĘCZKOWSKA Halina: O granicach "autorskich" wersji historii lingwistyki : uwagi na marginesie interpretacji teorii języka Jeana Jacquesa Rousseau .- "Białostockie Archiwum Językowe" 2003 Journal article [Show]
SOBCZYKOWA Joanna: O językoznawstwie polskich biblistów XVI wieku na przykładzie ks. Jakuba Wujka .- Poznań, 2001 Book article [Show]
DUDA Henryk: On the notion of 'linguistic thinking' in the works of Baudouin de Courtenay .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2007 Journal article [Show]
ŽELE Andreja: Pojmovanje vezljivosti v tujem jezikoslovju .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2000 Journal article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Die polnische Sorabistik in Vergangenheit und Zukunft : Erträge und Gewinne .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2005 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 137 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (14) ]