iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: -ewicz

Description Type Actions
MAŃCZAK Witold: Najważniejsze uwarunkowanie rozwoju językowego : frekwencja .- Warszawa, 1994 Book article [Show]
ZŁOTKOWSKI Piotr: Nazwy osobowe szlachty podlaskiej z formantem -icz, -owicz, -ewicz w XV-XVII wieku .- Białystok, 1999 Book article [Show]
BOGDANOWICZ Elżbieta: Typy strukturalne nazwisk w XVIII-wiecznej antroponimii południowego Podlasia .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze" 1998 Journal article [Show]
DACEWICZ Leonarda: Роля культурных фактараў ва ўтварэнні антрапанімічнай сістэмы на польска-ўсходнеславянскім паграніччы .- Мазыр ; Брэст, 1999 Book article [Show]
DACEWICZ Leonarda: Татары і татарскія ўласныя імёны на польска-беларускім памежжы (XVI-XVIII стст.) .- "Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта" 1997 Journal article [Show]