iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: terminologia językoznawcza

Description Type Actions
LAZAR Jan: À propos de l’équivalence terminologique dans le discours électronique médié .- "Roczniki Humanistyczne. Lingwistyka korpusowa i translatoryka = Annales de Lettres et Sciences Humaines. La linguistique de corpus et la traduction = Annals of Arts. Corpus Linguistics and Translation Studies" 2013 Journal article [Show]
BEKISZ Wiktor, FONTAŃSKI Henryk: Białorusko-polsko-rosyjski słownik terminów lingwistycznych i leksyki specjalnej = Беларуска-польска-рускі слоўнік лінгвістычных тэрмінаў і спецыяльнай лексікі = Белорусско-польско-русский словарь лингвистических терминов и специальной лексики .- Katowice, 1997 Book [Show]
PRZASTEK-SAMOKOWA Maria: "Bibliografia językoznawstwa slawistycznego" i bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw jako przykład działań interdyscyplinarnych = "The bibliography of Slavonic linguistics" and the bibliographic database of the world Slavonic linguistics iSybislaw" as the example of interdisciplinary projects [online] .- Kraków, 2010 Book article [Show]
JAKLOVÁ Alena: Budeme argot nově definovat? .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 1999 Journal article [Show]
RAK Maciej: Co to jest kulturem? .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2015 Journal article [Show]
WASZAKOWA Krystyna: Czy w słowotwórstwie pojęcie hybryda jest przydatne? .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2003 Journal article [Show]
GUEORGUIEV Zdravko: Dictionnaire des termes linguistiques russes : à l'usage de l'étudiant .- Paris ; Montréal, 1999 Book [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Dynamiczne procesy w słowiańskiej terminologii językoznawczej : na przykładzie nazw dyscyplin w języku polskim i rosyjskim .- Warszawa, 2017 Book article [Show]
TUTAK Kinga: Dyskurs jako kategoria pragmalingwistyczna .- "Slavia Occidentalis" 2004 Journal article [Show]
WYSOCZAŃSKI Włodzimierz: Ekologia języka jako dyscyplina heterogenicznego opisu języka .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 1999 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 147 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (15) ]