iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: onomastyka 2 (dyscyplina)

Description Type Actions
Slovenski jezik .- Opole, 1998 Book [Show]
Słowa jak mosty nad wiekami .- Białystok, 2003 Book [Show]
SKOLIMOWSKA Urszula: Sprawozdanie z sesji naukowej: "Tradycje badań dialektologicznych i onomastycznych w Polsce" .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze" 1997 Journal article [Show]
AFELTOWICZ Beata: Sprawozdanie z XVII ogólnopolskiej konferencji onomastycznej "Chrematonimia jako fenomen współczesności", Olsztyn 9-11 września 2010 roku .- "Slavia Occidentalis" 2012 Journal article [Show]
RYMUT Kazimierz: Stanisław Urbańczyk (27 VII 1909-23 X 2001) .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2001 Journal article [Show]
Studia linguistica in honorem Edvardi Breza .- Bydgoszcz, 2008 Book [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Szymon Budny jako onomasta .- 1 : Antroponimia .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
MRÓZEK Robert: Teoretyczno-badawcze związki dialektologii i onomastyki .- Łódź, 1998 Book article [Show]
BLANÁR Vincent: Teória vlastného mena zo slovanského porovnávacieho hl'adiska .- Bratislava, 1998 Book article [Show]
LUTTERER Ivan: Die tschechische onomastische Schule .- Praha, 2000 Book article [Show]
Displaying results 91-100 of 158 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (16) ]