iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: onomastyka 2 (dyscyplina)

Description Type Actions
BIJAK Urszula: Onomastyka na XII Międzynarodowym Kongresie Slawistów : Kraków 27 VIII-2 IX 1998 .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1998 Journal article [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Onomastyka na XIII Międzynarodowym Kongresie Slawistów : Lublana, 15-21 sierpnia 2003 .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2003 Journal article [Show]
Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze : materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej 15-17 czerwca 1998 Bydgoszcz-Pieczyska .- Bydgoszcz, 2000 Book [Show]
RYMUT Kazimierz: Onomastyka prasłowiańska : zakres i możliwości badawcze .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1997 Journal article [Show]
CZAPLICKA-NIEDBALSKA Maria, TYRPA Anna: Onomastyka regionalna - konferencja w Olsztynie .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2004 Journal article [Show]
JAROS Irena: Opoczyńskie w świetle badań dialektologicznych i onomastycznych .- Olsztyn, 1997 Book article [Show]
BREZA Edward: Osiagnięcia onomastyczne Friedricha Lorentza .- Gdańsk, 2000 Book article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Pamięci Blaża Koneskiego (1921-1993) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Prace z zakresu onomastyki .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2005 Journal article [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Prace z zakresu onomastyki .- Warszawa, 2004 Book article [Show]
Displaying results 61-70 of 158 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (16) ]