iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: onomastyka 2 (dyscyplina)

Description Type Actions
GULIK Dimitrij P., BEREZOVIČ Elena L'vovna: Homo ethnicus в зеркале языка : к методике описания .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2002 Journal article [Show]
KRŠKO Jaromír: Hydronymia povodia Turca .- Banská Bystrica, 2003 Book [Show]
MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: In memoriam prof. dr. Bogusław Kreja .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2003 Journal article [Show]
OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ Libuše: Ivan Lutterer sedmdesátiletý .- Praha, 2000 Book article [Show]
LUTTERER Ivan: Jan Svoboda : vědec a člověk .- "Acta onomastica" 1999 Journal article [Show]
HARVALÍK Milan: Jazykovězeměpisná metoda - její užití v onomastice a v dialektologii .- Bydgoszcz, 2000 Book article [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Jednostkowość w onomastyce a system języka .- Bydgoszcz, 2000 Book article [Show]
Język, człowiek, kultura : rozprawy i artykuły : księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Marianowi Jurkowskiemu .- Piotrków Trybunalski, 2000 Book [Show]
RYMUT Kazimierz: Józef Bubak (22 I 1934-9 III 1999) .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1998 Journal article [Show]
DUNAJ Bogusław: Józef Bubak (22 I 1934-9 III 1999) .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 1999 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 158 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (16) ]