iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: terminologia 1 (zbiór terminów)

Description Type Actions
LËSÌK Jazèp: 1921-1930 : збор твораў .- Мінск, 2003 Book [Show]
BIEŃ Janusz S.: Aparat pojęciowy wybranych systemów przetwarzania tekstów polskich .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 2006 Journal article [Show]
BOKAL Ljudmila: "Avtomobil" - dvojezični strokovni slovar in (Breznikove?) nove besede v njem .- "Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša" 1998 Journal article [Show]
DOBROTOVÁ Iva: Badania nad polsko-czeską leksyką medyczną .- Ostrava, 1999 Book article [Show]
NAHOD Bruno: Brak čestice i prostora : sociokognitivna poredbena analiza pojmovnih struktura strukovnih jezika fizike i antropologije .- Zagreb, 2015 Book article [Show]
JAKLOVÁ Alena: Budeme argot nově definovat? .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 1999 Journal article [Show]
NĚMEC Igor: Česká slova odboje .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 2000 Journal article [Show]
KOWALCZYK Rafał: Charakterystyka słowotwórcza rosyjskich i polskich nazw translatorycznych .- Wrocław, 2009 Book article [Show]
BEREND Małgorzata: Derywaty terminologiczne a struktura gniazda słowotwórczego .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2009 Journal article [Show]
PETI-STANTIĆ Anita: Domaće je (naj)bolje .- Zagreb, 2013 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 281 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (29) ]