iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Derywaty terminologiczne a struktura gniazda słowotwórczego
Author/editor: Małgorzata Berend
Published in: Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica [Show]
Journal issue: 2009 9
Pages: 103-117
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Przedmiotem analizy jest lokalizacja derywatów o znaczeniu specjalnym (formacji terminologicznych) w słownikach gniazdowych języka polskiego. Autorka określa związek stopnia pochodności z klasyfikacją gramatyczną, metody stosowane w tworzeniu derywatów terminologicznych (kompozycja, derywacja prosta, najczęściej zmiana paradygmatu i sufiksacja) oraz dyferencjację kwalifikatorów terminologicznych, którymi opatrywane są badane formy. Stwierdza, że mechanizmy tworzenia formacji terminologicznych są stałe na poziomie modeli słowotwórczych, natomiast zróżnicowane w zakresie technik derywacyjnych i typów słowotwórczych. (Bi)
Author headings:
au. Berend, Małgorzata [Show]
Keywords: derywat słowotwórczy, gniazdo słowotwórcze, język polski, leksykografia, model słowotwórczy, technika słowotwórcza, terminologia 1 (zbiór terminów), typ słowotwórczy
Tags:
Classification:
8.2.1.3. Polish. Word-formation [Show]
8.2.6.3. Polish. Terminology [Show]
8.2.6.4. Polish. Lexicography [Show]