iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: toponomastyka

Description Type Actions
6 Konferencja Kaszubsko-Pomorska : rozwój nazewnictwa lokalnego na Pomorzu Zachodnim : pomorska onomastyka i toponomastyka na przestrzeni dziejów : materiały z konferencji : Darłowo, 8-9 września 2000 .- Poznań, 2001 Book [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Bogusław Kreja - przedstawiciel "pokolenia wczesnych lat trzydziestych" (1931-2002) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2002 Journal article [Show]
ŠMILAUER Vladimír: Čechy v práci St. Rosponda "Stratygrafia słowiańskich nazw miejscowych na -jь" ("Onomastica Slavogermanica" 12, 1979, 11-13, 36-43) .- "Acta onomastica" 1998 Journal article [Show]
ČILAŠ ŠIMPRAGA Ankica, KURTOVIĆ BUDJA Ivana: Etnici i ktetici u kajkavskom narječju .- "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" 2009 Journal article [Show]
Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Ernst Eichler .- Leipzig, 2005 Book [Show]
BREZA Edward: Florilegium linguisticum : wydane z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin .- Gdańsk, 2002 Book [Show]
WALCZAK Bogdan: Jak niespecjaliści piszą o językoznawstwie diachronicznym .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2013 Journal article [Show]
ŠRÁMEK Rudolf: K metodice výkladu vlastních jmen, zvláště místních : na příkladě proprií s etymonem jelen- 'cervus elaphus' .- Brno, 1998 Book article [Show]
ČIŽMÁROVÁ Libuše: K peripetiím vývoje názvů našeho státu a postojů k nim od roku 1918 : příspěvek k 80. výročí vzniku Československé republiky .- "Naše řeč" 1999 Journal article [Show]
HENDRYCH Radovan: Klokoč versus toponomastika .- "Acta onomastica" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 38 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]